Technologické zariadenia

Technologická zariadenia predstavujú neoddeliteľnú súčasť väčšiny priemyselných a výrobných budov pri tom  významne ovplyvňujú jej  funkciu a prevádzku. Ponúkame Vám technologické zariadenia do nových, ale aj  existujúcich  priemyselných objektov. Ponúkame dodávku, montáž, ale i demontáž starých zariadení.

V náväznosti na dopravné linky zaistíme technologické zariadenia:

- pomocné oceľové konštrukcie
- rozvody vzduchu potrubí nevyžadujucích tlakové skúšky
- odsávanie
- násypky
- sklzy
- ďalšie práce vzťahujúce sa k montáži týchto zariadení a systémov