• News
  • About

   We are the producent of heavy steel construction and machine parts also machining, turning , milling, drilling , burning.  

    

   STEEL CONSTRUCTION, METAL AND MACHINE PART, HEAVY STEEL CONSTRUCTION,  Metal cutting, turning, milling, drilling, burning,

    

   OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE, OBRÁBANIE KOVOV, SÚSTRUŽENIE, FRÉZOVANIE, VŔTANIE, PÁLENIE,

   Metallschneiden , Drehen, Fräsen, Bohren, Brennen,

    

   Stahlbau, METALL UND Maschinenteil , schweren Stahlkonstruktionen , Metallschneiden , Drehen, Fräsen, Bohren, Brennen,

   Стальная конструкция, металлообработка, токарные, фрезерные, сверлильные, жжение,

    

   Стальные конструкции, металл и детали машины, Тяжелые стальные конструкции, Металлорежущий, токарные, фрезерные, сверлильные, жжение,

    

   Metallschneiden, Drehen, Fräsen, Bohren, Бреннен,

    

   Штальбау Металл унд Maschinenteil, Schweren Stahlkonstruktionen, Metallschneiden, Drehen, Fräsen, Bohren, Бреннен,

   Staalconstructie, metaalbewerking, draaien, frezen, boren, branden,

    

   STAALBOUW, metaal en onderdeel van de machine, Heavy Steel Construction, Het snijden van metaal, draaien, frezen, boren, branden,

   Stålkonstruktion, metalbearbejdning, drejning, fræsning, boring, brændende,

    

   STEEL CONSTRUCTION, METAL OG maskindel, Heavy Steel Construction, Metal skæring, drejning, fræsning, boring, brændende,

    

   Struttura in acciaio, lavorazione dei metalli, tornitura, fresatura, foratura, bruciore,

    

   Acciaio da costruzione, METALLO E Parte di macchina, pesante Steel Construction, Taglio del metallo, tornitura, fresatura, foratura, bruciore,

    

    

    

 • Menu

Project EU

Podpora z fondou EÚ

Spoločnosti MONER, s.r.o. so sídlom Námestie SNP 525, 065 44 Plaveč bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Inovácie v spoločnosti MONER, s.r.o.“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.2

Zmluva o poskytnutí NFP s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bola podpísaná dňa 07.02.2018 a účinnosť nadobudla dňa 15.02.2018. Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 03/2018-02/2019.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosť podniku MONER, s.r.o. zavedením nových inovatívnych technológií do výrobného procesu opracovania kovových výrobkov. Projekt je zameraný na priemyselnú oblasť nízkej až stredne nízkej technologickej úrovne –výroba kovových konštrukcií, obrábanie a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu.

Predmetom projektu je obstaranie 3 inovatívnych technológií na obrábanie kovov:

 CNC rezacie centrum plazma + propán

 4-valcová NC hydraulická zakružovačka plechu

 CNC Hydraulický ohraňovací lis

Výsledkom projektu je inovácia 3 výrobných procesov spoločnosti MONER, s.r.o., nárast zamestnanosti v podniku a podpora podniku prevádzkovaného osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín.

Obstaranie všetkých troch logických celkov zabezpečí inováciu existujúceho výrobného procesu na úrovni nízkeho až stredného stupňa.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu

317 210,00 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 158 605,00 EUR.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.opvai.sk www.economy.gov.sk

 • About

  We are the producent of heavy steel construction and machine parts also machining, turning , milling, drilling , burning.  

   

  STEEL CONSTRUCTION, METAL AND MACHINE PART, HEAVY STEEL CONSTRUCTION,  Metal cutting, turning, milling, drilling, burning,

   

  OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE, OBRÁBANIE KOVOV, SÚSTRUŽENIE, FRÉZOVANIE, VŔTANIE, PÁLENIE,

  Metallschneiden , Drehen, Fräsen, Bohren, Brennen,

   

  Stahlbau, METALL UND Maschinenteil , schweren Stahlkonstruktionen , Metallschneiden , Drehen, Fräsen, Bohren, Brennen,

  Стальная конструкция, металлообработка, токарные, фрезерные, сверлильные, жжение,

   

  Стальные конструкции, металл и детали машины, Тяжелые стальные конструкции, Металлорежущий, токарные, фрезерные, сверлильные, жжение,

   

  Metallschneiden, Drehen, Fräsen, Bohren, Бреннен,

   

  Штальбау Металл унд Maschinenteil, Schweren Stahlkonstruktionen, Metallschneiden, Drehen, Fräsen, Bohren, Бреннен,

  Staalconstructie, metaalbewerking, draaien, frezen, boren, branden,

   

  STAALBOUW, metaal en onderdeel van de machine, Heavy Steel Construction, Het snijden van metaal, draaien, frezen, boren, branden,

  Stålkonstruktion, metalbearbejdning, drejning, fræsning, boring, brændende,

   

  STEEL CONSTRUCTION, METAL OG maskindel, Heavy Steel Construction, Metal skæring, drejning, fræsning, boring, brændende,

   

  Struttura in acciaio, lavorazione dei metalli, tornitura, fresatura, foratura, bruciore,

   

  Acciaio da costruzione, METALLO E Parte di macchina, pesante Steel Construction, Taglio del metallo, tornitura, fresatura, foratura, bruciore,