Oceľové konštrukcie

Od roku 1992 pôsobila firma nielen na tuzemskom, českom, ale aj nemeckom trhu. Hlavnou náplňou činnosti bolo vykonávanie rôznych priemyselných opráv v podnikoch zameraných prevažne na hutnícky priemysel, medzi najznámejších zákazníkov v tomto obore patria firmy ako ŽDB (Železarny Drátovny Bohuním), ŠKODA Plzeň. Ako subdodávateľ firmy Průmyslové montáže sme pracovali pre najvýznamnejšie spoločnosti z oblasti strojárenského a ťažobného priemyslu a mnohých ďalších odvetviach. Hlavnou náplňou našej činnosti je výroba oceľových konštrukcii, výstavba priemyselných hál. V roku 2004 sme zriadili vlastné výrobne priestory a zahájili výrobu na Slovensku. V súčastnosti sú naše výrobky exportované do celého sveta.